EILĖRAŠČIAI

EILĖRAŠČIAI

Morti Black
Vertė Alina Borzenkaitė

 

***
raviu savo minčių lysves, kiekvieną jų iš eilės
tarsi seną plokštelę sukdama ant liežuvio.
iš kiekvienos jų kyšo po dyglį,
užstrigusį tarsi kažkur tarpuplautyje:
„maniau, kad turėsime daugiau laiko“ –
tariu sau, kraudama kuprinę kelionei nežinomybėn.
„maniau, kad turėsime daugiau laiko“ –
girdžiu galvoje, važiuodama evakuaciniu traukiniu.
„maniau, kad turėsime daugiau laiko“ –
tariu sau, bėgdama vis tolyn į Ukrainos vakarus.
„maniau, kad turėsime daugiau laiko“
ir visas nerimas, skausmas, sudaužyta širdis, asmeninės dramos
atrodo tokie menki šioje lysvėje,
lyginant su tuo, kad neturėjom pakankamai laiko,
niekas neturėjo pakankamai laiko, kad pasiruoštų.
sėdžiu, raviu savo minčių lysves, mąstau apie tai,
kad visoj Visatoj nėra pakankamai laiko,
taigi nėra absoliučiai jokios prasmės
leist šioms mintims sudygti.

***
cigarečių liepsnelės nutiesia keliuką tarp mūsų širdžių,
virtuvė skęsta tamsoj, nes jungti šviesą dabar neatrodo saugu.
kambario langai užkalti lentomis, žiūriu į jas penktą dieną – tarytum jau būtų įprasta.
ant vienos jų draugė dar pirmą karo dieną parašė „хуй війні“.
širdis tik dabar susivokė kaip sunkiai tvinksi, plyšta iš skausmo
už išdarkytą miestą, į skutus sudraskytus gyvenimo kelius.
išsiruoši parduotuvėn, nes nebeišsėdi namie,
o vėliau sužinai, kad tuo pat metu gretimam rajone tokius pat žmones
sudraskė į gabalus svetimos neapykantos ir įniršio šūviai.
ypač romantiška – apšaudomai gerti ulongą,
gaminti maistą, niūniuojant sukilėlių dainas, krautis daiktus, klausantis „океан ельзи“.
štai praleista necenzūrinių žodžių eilutė, kaip puikiausiai būčiau be to apsiėjus.
štai išbraukta heito eilutė apie patys žinote kokią tautą, aiškiai nepakankamai prisidedančią.
štai eilutė begalinės meilės ir dėkingumo broliams bei sesėms,
kurie daro daugiau, nei gali – nekaltinkit savęs dėl jėgų stokos.
mano širdį užtvindo skausmas, kai žvelgiu į visą savo gyvenimą,
telpantį į keletą kuprinių, tačiau netikėtinai pilną tikėjimo.
egzistencinio reportažo iš Charkivo pabaiga.
palaikykime ryšį.