NORWEGIAN TRANSLATIONS

DIKT

Dmitri Strotsev
Gjendiktning: Marina Hobbel