EILĖRAŠČIAI

EILĖRAŠČIAI

Kateryna Derysheva
Vertė Alina Borzenkaitė

 

EMULSIJA

1

Glėbys – įtemptas siūlas
virpa
iš nerimo

vis dar egzistuojame
šviesioj vaiko akių šypsenoj

baltasis medžių triukšmas nebeužliūliuoja
ne-naujagimės manęs
įsivaizduojamas petys
lyg kliunkį pliumpį prilaiko galvą
<mokosi nulaikyti galvą>
perskaičiuojančią visas įmanomas baimes
tarsi skaičiuotėje

kalbu ir balso lakas
purškiasi
fiksuoja šukuoseną
vidinės pasaulio sąrangos

2

aliejus ir vanduo maišydamiesi
pavirsta emulsija
{mudu su tavim susimaišę – nebeišsiskiriame
kad ir kaip toli vienas nuo kito būtume}

naujienos – uodų įkandimai
skaitai ir kasaisi nerimo pūsles
niežti bemiegant
skauda bemiegant

3

Per miegus džiugus sniego sapnas
eidami trise
stabtelime apžiūrėti snaigių
ant klevo šakų
sūnus ragauja jas liežuviu
ir prašo dar

gyvenimas sniegui atrodo sulėtintas
po sunkaus karo

[greit jie eis daryti
sniego angelų]

5-6.02.

***
1

<fajansinis mirties kraštelis >

neviltis paauglio akyse praskiria tektonines plokštes
{mažo paukštelio širdis plasta vis dažniau bandydama išgyventi}

2

po teroro antklode iš betono perdangų
mama tėtis ir negimęs kūdikis
užmigo
apsikabinę

3

kūnas
aplipęs pleistrais ir tvarsčiais
egzistuoja

4

{gramofonas baigia groti paukščio kardiogramą}

akmuo

gyveni tarp koklių – tampi akmeniu
nėra žmogaus rankų, kurios sušildytų

šaltą bejausmį akmenį
drebi nuo artilerijos šūvių

bet laikaisi
kol tebestovi namas

***
miškas viduje dega
tirštėja kalbos sutemos

išvirkšti
žodžiai
plaukia
žvilga monetomis

išgąsdinti gyvūnai įsikuria
atliekų muziejuose
paliktų parkų ir miestų muziejuose

diy-pasaulis
techno-geninės
kata
strofos
rankose

išsiskraido polietileno debesys