Konstitucija (fragmentai)

Konstitucija (fragmentai)

Hanna Yankuta
Vertė Artūras Valionis
 

 
15 STRAIPSNIS

Valstybė yra atsakinga už visų Baltarusijos Respublikoje gyvenančių tautinių bendrijų istorinio–kultūrinio ir dvasinio paveldo išsaugojimą ir laisvą jų kultūrų vystymąsi.

Kiekviena kultūra apglėbusi nuosavą sritį –
brūkšniuotoji keramika ar penicilinas,
gravitacijos garbei kylančios medžių arkados,
dilgėlė, sugerianti mėnulio dienų ritmą
ir taip ištraukianti save iš nežinios,
netgi neurozė, ne ką mažiau nei džiazas,
o aritmija – tiek, kiek Bethoveno sonata.

17 STRAIPSNIS

Baltarusijos Respublikos valstybinės kalbos yra baltarusių ir rusų kalbos.

Sunkiausiai
man pasiduoda kalba,
gromuliuoju burnoje garsus,
išleidžiu nesuprantamus jų derinius
nuo kūdikystės
iki pat mirties,
ribojama savosios
burnos ertmės –
manojo urvo ir manojo kalėjimo,
kalbu baimės kalba,
skriaudos kalba,
kalba, stokojančia žodžių
tokiai daugybei dalykų.
Įstatymų leidėjai turėtų
imtis neatidėliotinų priemonių
šiuo klausimu.
Kalbų draustinyje
maniškei teko ankštas voljeras,
tačiau kada nors
išleisiu ją į laisvę.

20 STRAIPSNIS

Baltarusijos Respublikos sostinė yra Minsko miestas. Minsko miesto statusas apibrėžiamas įstatymu.

Kiekvienas miestas turi teisę tapti kieno nors sostine,
nes visi miestai lygūs,
kiekvieną privalu užrašyti iš didžiosios raidės,
kiekviename turi būti bent viena aikštė
ir skalijantis šuo,
parkas, suklypusi tvora ir kapinaitės,
cerkvė, bažnyčia ir sinagoga,
ir, be kalbų, kavinė, kurioje įdės ledų,
kokių nerasi jokiame kitame mieste,
laisvųjų menų pasaulio čempionė
ir amžinai sugižęs senis,
niekam nereikalingų daiktų muziejus,
penktadienis, kuomet visi pamiršta, kad reikėtų darban,
kelmas, už katro neužkliuvęs nepraeisi,
revoliucijai skirta stela,
ir Konstitucijos egzempliorius.
Kiekvienos iš šių miesto vertybių statusą
nustato patys miestiečiai.

26 STRAIPSNIS

Niekas negali būti pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, jei jo kaltė nebus įrodyta įstatymo nustatyta tvarka ir pripažinta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Kaltinamasis neprivalo įrodinėti, kad yra nekaltas.

Esam kalti,
nes gimstam, gyvenam ir mirštam.
Valstybė ir biosfera
mums išrašo skirtingas sąskaitas.

27 STRAIPSNIS

Niekas negali būti verčiamas duoti parodymus ir paaiškinimus prieš save, savo šeimos narius, artimus giminaičius. Įrodymai, gauti pažeidus įstatymus, neturi teisinės galios.

Galėčiau pavardinti
nebent Didžiojo
sprogimo pasekmes.
Regėję, kas buvo prieš tai,
pasirašė konfidencialumo susitarimą.

35 STRAIPSNIS

Susirinkimų, mitingų, gatvės eitynių, demonstracijų ir piketų, nepažeidžiančių viešosios tvarkos ir kitų Baltarusijos Respublikos piliečių teisių, laisvę garantuoja valstybė. Šių renginių vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Kadaise buvau jūržolė
šiltoje seklumoje,
bangos lig šiolei teškena mano ausies
kriauklėje,
o dabar trokštu beribės erdvės,
visa talpinančios,
grįžtu žmonių jūron –
namo.

38 STRAIPSNIS

Baltarusijos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai rinkti ir būti išrinkti į valstybės organus slaptu balsavimu remiantis visuotine, lygia, tiesiogine arba netiesiogine rinkimų teise.

Anubis pasveria
rinkimų procese dalyvaujančiųjų širdis,
septyni tūkstančiai litrų kraujo per dieną
vienai širdžiai, neblogai skerdyklai tiek pakanka,
juk rinkimai – nešvarus reikalas,
kaip ir balzamavimas,
dešinėn eisi – atsidursi kažkur tolybėse,
iš kurių negrįžtama,
kairėn eisi – Anubis suris tave
su visais viduriais,
nes širdis sunkesnė už akmenį,
žodis sunkesnis už akmenį,
bet svarstyklių rodyklės svyruoja –
yra dėl ko kautis.
Ant kitų širdžių Anubis padeda parašą –
sena gera priemonė
nuo klastojimo.

46 STRAIPSNIS

Kiekvienas turi teisę į palankią aplinką ir į žalos, padarytos pažeidus šią teisę, atlyginimą. Valstybė vykdo racionalaus gamtos išteklių naudojimo kontrolę, siekdama apsaugoti ir gerinti gyvenimo sąlygas, saugoti ir atkurti aplinką.

Teisės vaikštinėti miško kirtavietėj
atimt neįmanoma,
skirtingai nuo daugumos kitų teisių.
Ji tokia pat visuotinė,
kaip teisė rašyti kalėjiman laiškus,
niekad nepasieksiančius adresato,
įbesti adatą į šiaudinę vudu lėlę
ar užmesti meškerę
į pirmą pasitaikiusią ambasadą,
diena iš dienos gyventi žiniose
ir susidurt su esančiais tame pačiame
mieste –
mano teisės neįtvirtintos
nė vienoje iš deklaracijų.
O žalą per porą metų
padengs avietynas.

52 STRAIPSNIS

Kiekvienas, esantis Baltarusijos Respublikos teritorijoje, privalo laikytis jos Konstitucijos, įstatymų ir gerbti nacionalines tradicijas.

Kartais taip norisi pažeisti
porelę fizikos dėsnių –
kad saulė tekėtų,
nes ryte arbatą geriu,
žiema prasidėtų,
kai apie ją visi nuolat kalbės,
o tai, kas krenta, pakibtų ore
sekundei prieš smūgį
ir tuomet lėktų aukštyn, –
tačiau pavyksta tik
smulkūs chuliganizmai.

55 STRAIPSNIS

Aplinkos apsauga – kiekvieno pareiga.

Gintaras reikalingas
nebent krosnims pakurti,
pakrauti juo elektrines,
kad gintarinės prigamintų energijos,
nes tai, kas gražu,
geriausiai liepsnoja pasauly,
bjaurumas taip degt
neįstengtų.

61 STRAIPSNIS

Kiekvienas turi teisę, remdamasis Baltarusijos Respublikos ratifikuotais tarptautiniais teisės aktais, kreiptis į tarptautines organizacijas, siekdamas apginti savo teises ir laisves, jei buvo išnaudotos visos įmanomos vidaus teisinės gynybos priemonės.

Norėčiau, kad šiame tekste
skambėtų medžių kalba,
kad medžiai bylotų apie save
patys, savais balsais,
nepertraukiamais niekieno raudų,
kad teismas,
priimantis ieškinius iš
metafizinių personų
ir apskundžiantis apolitinius sprendimus,
nemanytų, kad jų žodis teismo salėje –
tik juodosios meletos klykavimai ar lapų šlamesys vėjyje.
Medžių kalba padėtų
pasirodyti įtikinamai,
jie išmano apie negandas,
jų negina jokios konstitucijos,
skirtingai nei kai kurių iš mūsų atveju.
Medžiai jau seniai galėjo įspėti mane
apie pavojų,
tačiau aš negirdėjau,
neatkreipiau dėmesio,
mąstanti nendrė
jau seniai būtų su manimi susisiekusi,
tik kad aš tyliu, neatsakau.